Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Tilaajille

Näin Oulun poliisi aikoo valvoa uuden lain nou­dat­ta­mis­ta lii­ken­tees­sä – "Sil­lä­kin, joka on oi­keas­sa, on vel­vol­li­suus ottaa huo­mioon, että kaikki eivät vält­tä­mät­tä aja lii­ken­ne­sään­tö­jen mukaan"

Uusi tieliikennelaki toi tienkäyttäjille tukun uusia sääntöjä omaksuttaviksi. Oulun poliisilaitoksen liikenneyksikön johtaja Pasi Rissanen pitää lain keskeisenä sisältönä muun muassa muutoksia vastuukysymyksissä.

Maanantaina astui voimaan uusi tieliikennelaki. Oulun poliisilaitoksen liikenneyksikön johtaja, komisario Pasi Rissanen, kiinnittääkö poliisi nyt erityistä huomiota sen noudattamiseen?

– Linjamme on ennen kaikkea ohjaava ja opastava. Lähtökohta on totta kai se, että laki on nyt muuttunut ja se on silloin myöskin astunut voimaan, mutta tietenkin kansalaisia myös opastetaan muuttuneessa tilanteessa. Rikkomuksen tai rikoksen laatu ja se, mistä tilanteessa on kokonaisharkinnan näkökulmasta ollut kysymys, ratkaisee.

Riittääkö poliisilla muutostilanteessa tavallista enemmän ymmärrystä ja mennäänkö esimerkiksi enemmän huomautuksilla?

– Jossain mielessä näinkin, mutta se liittyy siihen kokonaisharkintaan, mikä on ollut kansalaisen tahto ja halu toteuttaa sääntöjä. Meillä Suomessa on onneksi sellainen järjestelmä, että tilanteessa mukana olevalla konstaapelilla eli valvojalla on ratkaisuvalta, jolloin kaikki näkökohdat tulevat yleensä otetuksi huomioon.