MT:n kysely: Mitä maa­lai­sem­pi kunta, sitä enemmän susien kaa­to­lu­vat ha­lu­taan kä­si­tel­tä­väk­si kuntiin – iäkkäät ja kes­kus­ta­lai­set in­nok­kaim­pia siir­tä­mään lupien kä­sit­te­lyn

Suomen maaseutumaisissa kunnissa haluttaisiin siirtää päätösvalta susien kaatoluvista kunnille, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Lähes kolme neljästä vastaajasta on siirtämisen kannalla.

Pääkaupunkiseudulla vain hieman alle puolet vastanneista kannattaa kuntalupia.

Myös ikä vaikuttaa mielipiteeseen susien kaatolupien siirrosta. Yli 64-vuotiaista lähes 70 prosenttia kannattaa päätösvallan siirtämistä kunnille.

Eri puolueiden kannattajien mielipiteet eroavat toisistaan. Eniten kaatolupien siirtoa kunnille kannattavat keskustaa äänestävät, joista 73 prosenttia on siirron kannalla.

Perussuomalaisia ja kokoomusta äänestävistä 65 prosenttia kannattaa siirtoa. Vähiten ehdotus saa kannatusta vihreiden äänestäjissä. Heistä vain neljäsosa siirtäisi päätäntävallan kunnille.

Tällä hetkellä susien kaatoluvat myöntää Suomen riistakeskus. Luvan voi saada ainoastaan poikkeustapauksessa, esimerkiksi yleisen turvallisuuden ollessa uhattuna.

Maaseudun Tulevaisuuden teettämään kyselyyn vastasi runsas tuhat suomalaista.