Päätoimittajan kolumni: Maailma muut­tuu, mutta median tehtävä on kirkas

Kaupat: Ou­lu­lai­nen ruo­ka­kaup­pa on herk­ku­ja pur­sua­va näh­tä­vyys, jota tullaan ih­met­te­le­mään kauem­paa­kin

Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Montan yli­siir­to­lait­teel­la siir­ret­tiin tänä vuonna 13 me­ri­loh­ta ja 14 tai­men­ta Utos­jo­keen

Muhoksen Montan voimalaitoksen kalojen ylisiirtolaitetta laitetaan paikoilleen loppukesästä. Kuva vuodelta 2020.
Muhoksen Montan voimalaitoksen kalojen ylisiirtolaitetta laitetaan paikoilleen loppukesästä. Kuva vuodelta 2020.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Muhoksen Montan ylisiirtolaitteella saatiin tänä vuonna kiinni enemmän kaloja kuin koskaan laitteen käyttöhistorian aikana, tiedottaa Fortum.

Merilohia laitteeseen kameroiden mukaan uineista 168 lohesta saatiin kiinni 86, eli pyyntiteho oli runsaat 50 prosenttia. Viime vuonna yli 600 lohesta saatiin kiinni vain 10 prosenttia. Määrät kuitenkin kertovat Fortumin mukaan huonosta lohivuodesta, mistä saatiin viitteitä myös Merikosken kalatieltä. Taimenia saatiin kiinni 41, kun laitteeseen niitä ui 163.

Ylisiirtoja tehtiin kaksi, joissa siirrettiin Utosjokeen yhteensä neljä lohinaarasta ja yhdeksän koirasta. Taimenia siirrettiin kuusi naarasta ja kahdeksan koirasta.

Laitetta kehitettiin tänä vuonna asentamalla kaikkiin neljään nostoaltaaseen kiinteät nosturit, joiden avulla lyhennetään aikaa, jonka kalat viettävät keräilyaltaassa. Samalla ehkäistään kalojen karkaamista.

Laite oli tänä vuonna käytössä lyhyemmän ajan kuin aikaisemmin johtuen Montan vesivoimalaitoksen kuukauden mittaisesta tuotannonkeskeytyksestä. Lisäksi laite oli poissa käytöstä yhden viikonlopun, kun laitteen sisällä toistuvasti vieraillut saukko saatiin häädettyä.

-
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Vesihome vaivasi kaloja edellisvuoden tapaan, mikä vähensi siirrettäväksi soveltuvien kalojen lukumäärää. Luonnonvarakeskus lähetti osan kaloista myös Ruokavirastoon näytekaloiksi.

Lisäksi yhteensä 26 terveeltä yksilöltä lypsettiin mäti ja maiti, jotka toimitettiin kalanviljelylaitoksille. Tästä ne tuottavat poikasia velvoiteistutuksia varten. Riittävän geneettisen vaihtelun varmistamiseksi istutuksiin tarvitaan säännöllisesti uusia, tutkitusti terveitä emokaloja.

Montan ylisiirtolaitteen tavoitteena on käynnistää vaelluskalojen osittainen luonnonlisääntyminen Oulujoen pääuomassa ja parantaa Oulujoen voimakkaasti säännöstellyn vesistön tilaa. Sen käyttö toteutetaan yhteistyössä Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Lue lisää vuodelta 2019: Montan yli­siir­to­lai­te hou­kut­te­li vii­ti­sen­sa­taa tai­men­ta ja lohta – talven aikana et­si­tään rat­kai­sua kalojen kar­kai­luun

Katso kuvagalleria: Kalojen yli­siir­to­lai­te otet­tiin käyt­töön Montan ve­si­voi­ma­lal­la