Oulun budjetti: Näin kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä esittää käy­tet­tä­väk­si 650 mil­joo­naa euroa

Musiikki: Ou­lu­lais­per­heen kaikki jäsenet ovat kovia muu­si­koi­ta

Huoltajuus: Lap­sis­taan tais­tel­leen ou­lu­lai­si­sän uh­ka­sak­ko­vaa­ti­mus hy­lät­tiin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Mo­ni­krii­si iskee maail­man lapsiin – ke­hi­tys­yh­teis­työ­tä tar­vi­taan nyt enemmän kuin koskaan

Lasten hyvinvoinnin ja koko maailman tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että Suomi jatkaa kehitysyhteistyötään tulevalla hallituskaudella vähintään nykyisellä tasolla.

YK:n lapsijärjestö UNICEFin tuore ennakointiraportti kuvaa maailmaa, jossa lasten ja nuorten elämää varjostaa jatkossakin monikriisi: koronapandemia, ilmastonmuutos, pitkittyneet sodat ja konfliktit, ruoka- ja energiakriisi, inflaatio sekä kasvavat geopoliittiset jännitteet. Demokratia heikkenee, ja nuorten kritiikki valtaapitäviä kohtaan voimistuu. Monenkeskinen yhteistyö ja valtioiden välinen asioista sopiminen on kriisissä.

Monikriisin myötä pitkään myönteisenä jatkunut kehitys maailman lasten hyvinvoinnissa on pysähtynyt tai ottanut jopa takapakkia: lapsiperheköyhyys ja lasten aliravitsemus ja kuolleisuus ovat kasvussa ja oppimisen kriisi syvenee.

Vaikka monikriisi osuu kipeimmin maailman heikoimmassa asemassa olevien lasten elämään, vaikuttaa se meihin jokaiseen. Energiakriisi ja hintojen nousu vaikeuttaa ihmisten arkea myös Suomessa, ja ilmastonmuutos vaikuttaa ympäristöömme ja terveyteemme. Olemme myös vastaanottaneet monikriisin aiheuttamaa pakolaisuutta.

"Monikriisin myötä pitkään myönteisenä jatkunut kehitys maailman lasten hyvinvoinnissa on pysähtynyt tai ottanut jopa takapakkia."

Tärkeimpinä keinoina monikriisin ratkaisuun UNICEF peräänkuuluttaa yhteistyötä maailman valtioiden kesken, lapsinäkökulman varmistamista yhteisissä päätöksissä, kehitysrahoitusvajeen ratkaisua innovatiivisin keinoin ja investointeja lapsille tärkeisiin peruspalveluihin, kuten koulutukseen, perusterveydenhuoltoon ja puhtaaseen veteen.

Lisäksi tulee varautua uusiin tautipandemioihin, edistää pysyvää rauhaa konfliktialueilla, ottaa nuoret mukaan päätöksentekoon sekä hillitä ilmastonmuutosta ja tukea siihen sopeutumista.

Suomen ensimmäinen ylivaalikautinen kehityspoliittinen selonteko laadittiin 2021 vahvistamaan Suomen pitkäaikaista kehityspoliittista linjaa.

Jatka lukemista vain _eurolla_

Tutustu kuukauden ajan, voit peruuttaa milloin vain.