Kolumni: Kukaan ei saisi joutua kiu­sa­tuk­si, mutta yhä liian moni joutuu

Kuvagalleria: North of Hell -fes­ti­vaa­li kokosi me­tal­li­kan­san Kuu­si­saa­reen

Monen lin­tu­la­jin pe­si­mä­kau­si on ai­kais­tu­nut ja ly­hen­ty­nyt – tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­tet­tiin lin­tu­jen pe­sin­tää ren­gas­tus­ai­neis­tol­la

Pesimäajan lyhentyminen näkyi voimakkaimmin aikaisemmin keväällä pesintänsä aloittavilla lajeilla.

Monien lintujen pesintäaika on lyhentynyt, selviää Helsingin yliopiston tuoreesta tutkimuksesta. Arkistokuva.
Monien lintujen pesintäaika on lyhentynyt, selviää Helsingin yliopiston tuoreesta tutkimuksesta. Arkistokuva.
Kuva: Pirjo Natunen

Ilmastonmuutos voi vaikuttaa sekä lintujen pesinnän ajoitukseen että pesimäkauden pituuteen, selviää Helsingin yliopiston tuoreesta tutkimuksesta.

Tutkimuksessa selvisi, että monien lintujen pesintäaika on Suomessa lyhentynyt.

Tutkimus kattoi 73 lintulajia. Siinä kävi ilmi, että lintujen pesinnät Suomessa ovat aikaistuneet monella lajilla. Samalla pesimäajan päättyminen on kuitenkin aikaistunut nopeammin kuin pesinnän alkaminen. Tämä on johtanut pesintäajan lyhentymiseen.

Tutkimuksessa käytettiin ensimmäistä kertaa kymmenien lintulajien poikasten rengastusaineistoa, kun selvitettiin pesinnän ajoituksen mahdollisia muutoksia. Siinä  hyödynnettiin myös yhteensä yli 800 000 pesäpoikashavaintoa.

Joka vuosi Suomessa rengastetaan noin 100 000 linnunpoikasta pesissään. Rengastusajankohdasta voidaan päätellä poikasten kuoriutumisaika.

Pesimäajan lyhentyminen näkyi voimakkaimmin aikaisemmin keväällä pesintänsä aloittavilla lajeilla.

Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että linnut ovat aikaistaneet kevätmuuttoaan ilmastonmuutoksen takia, mutta syysmuutoksen ajoituksessa vaikutus vaihtelee. Lajit voivat sekä aikaistaa että viivästyttää syysmuuttoa. Tämä voi aiheuttaa muutoksia pesintäalueella vietettävässä ajassa.

Aikaistuneista keväistä ja pesinnän aloituksista huolimatta linnut eivät näytä käyttävän suhteessa enempää aikaa pesimiseen.

– Aikuiset linnut saattavat käyttävää lisäaikaa muihin elinkiertovaiheisiin, kuten pesimäkauden jälkeiseen sulkasatoon tai syysmuuttoon valmistautumiseen, pohtii tiedotteessa intendentti Aleksi Lehikoinen Helsingin yliopiston Luonnontieteellisestä keskusmuseosta.

Pitempi aika valmistautua syysmuuttoon parantaa lintujen mahdollisuutta säilyä hengissä raskaan muuttomatkan aikana, mikä vuorostaan voi mahdollistaa pesinnän taas seuraavana vuonna.

– Kerrannaisvaikutuksia on syytä tutkia tarkemmin, sillä niillä voi olla vaikutuksia myös lajien kannanmuutoksiin, Lehikoinen toteaa.