Vaalitentti: Kalevan vaa­li­ten­tin kuu­sik­ko pääsee tänään pu­reu­tu­maan poh­joi­seen – "Ei niitä asioita nosta kukaan muu esille, jos me emme tee sitä"

Pääkirjoitus: Puo­luei­den näy­tet­tä­vä kort­tin­sa – leik­kaus­koh­teet ker­rot­ta­va tar­kem­min

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Miten meillä on vara sai­ras­tut­taa ih­mi­set?

Velanottoa kolmoiskriisin, (korona, sota, energiahaaste/inflaatio) aikana on pidetty suurena. Samansuuruinen mielenterveysvelka on kuitenkin sivuutettu systemaattisesti, eikä se nouse mukaan talous- ja hyvinvointikeskusteluun.

Velkaa otettiin noin 12,7 miljardia ja on hyvä tietää talouskeskusteluunkin peilaten, että OECD:n laskelmien mukaan Suomi käytti jo vuonna 2018 mielenterveyden ongelmien hoitoon 11 miljardia euroa.

Tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät