Mielipiteet: Hoi­ta­jat an­sait­se­vat pa­rem­paa – lisät eivät voi korvata pe­rus­palk­kaa

Pääkirjoitus: Kes­kus­tan syytä va­rau­tua vai­kei­siin edus­kun­ta­vaa­lei­hin

Sote-uudistus: Onko Oulussa val­mis­ta, kun 18 500 ihmistä vaihtaa ker­ral­la työ­paik­kaa?

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Mitä pystyy te­ke­mään ku­raat­to­ri, jolla on vas­tuul­laan 1 200 opis­ke­li­jan hy­vin­voin­ti?

Mitä pystyy tekemään kuraattori, jolla on vastuullaan 1 200 opiskelijan hyvinvointi? Eikö kuulosta tulipalon sammuttamiselta kastelukannulla? Silti Oulussa ei tällä hetkellä toteudu uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen kuraattorimitoitus. Sen mukaan yhtä kuraattoria kohden saa olla enintään 670 opiskelijaa. Yhdellä koulupsykologilla saa olla 780 opiskelijaa, mutta tämä mitoitus tulee voimaan 1.8.2023 lähtien.

Kuraattori tekee suunnitelmallista ja ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä oppilaitoksissa. Tätä työtä on paljon, sillä Suomen kuuden suurimman kunnan raportin mukaan vuonna 2020 lastensuojelun kokonaiskustannukset kasvoivat Oulussa 13 prosenttiyksikköä, eniten kuusikkokunnista. Tarvitsemme siis kipeästi riittävästi mitoitetun ja toimivan opiskeluhuollon, jotta saamme siirrettyä painopisteen ennaltaehkäisevään työhön.