Mainos

Mitä on osuus­kaup­pa­vaa­lit ja miksi niissä kan­nat­taa ää­nes­tää?

Arinan vaaleissa äänestäminen on helppoa ja nopeaa. Jokainen äänestänyt osallistuu samalla lahjakorttiarvontaan.

Osuuskauppa Arinan edustajisto seuraavalle neljälle vuodelle julkistetaan 26.4.2022.
Osuuskauppa Arinan edustajisto seuraavalle neljälle vuodelle julkistetaan 26.4.2022.

Osuuskauppa Arinan edustajistovaalit ovat nyt käynnissä. Äänestysaika on 29.3.–13.4.2022, ja äänestää voi joko postitse tai sähköisesti.

Neljän vuoden välein valittava edustajisto on tärkeä osa osuuskaupan toimintaa, sillä edustajat käyvät aktiivista keskustelua Arinan johdon kanssa muun muassa paikallisten palveluiden kehittämisestä ja asiakasomistajien toiveista.

Osuuskauppavaaleissa on ehdolla 200 jäsentä kuudelta eri jäsenalueelta. Lopulliseen edustajistoon valitaan 65 jäsentä. Yleensä valituista noin puolet on uusia edustajiston jäseniä.

Arinan viestinnän asiantuntija Hanna Pikkaraisen mielestä on tärkeää, että edustajisto on asiakasomistajakuntansa näköinen.

”Meillä on ollut viimeiset neljä vuotta todella upea ja monipuolinen edustajisto – siellä on ollut esimerkiksi kotiäitiä, eläkeläistä, opiskelijaa, opettajaa, hammaslääkäriä ja maatilallista. On tärkeää, että edustajisto koostuu eri ikäisistä ja taustaisista ihmisistä, jotta eri elämäntilanteessa olevien ihmisten ääni tulee kuuluviin”, Pikkarainen sanoo.

Miksi kannattaa äänestää?

Hanna Pikkarainen vertaa osuuskauppaa osakeyhtiöön, jonka kokouksiin osakkaat menevät keskustelemaan yhtiötä koskevista asioista.

Koska Osuuskauppa Arinalla on lähes 180 000 asiakasomistajaa, on mahdotonta järjestää kokousta, johon kaikki pääsisivät mukaan. Siksi kaikilla asiakasomistajilla on mahdollisuus äänestää edustajistoon haluamaansa ehdokasta ajamaan itselle tärkeitä asioita.

Edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, minkä lisäksi jäsenet käyvät johdon kanssa vuoropuhelua ympäri vuoden. Viimeisen neljän vuoden aikana edustajiston puheenaiheena ovat olleet esimerkiksi ruoan verkkokauppa, ruoan ja bensan hintataso, henkilökunnan hyvinvointi sekä vastuullisuusasiat.

Arinan johtajat saavat edustajiston jäseniltä arvokasta palautetta, sillä edustajiston jäsenet tietävät yhdessä paikallisen henkilökunnan kanssa parhaiten, mitä omalla paikkakunnalla tapahtuu ja minkälaisia palveluita alueelle toivotaan.

”Edustajiston jäsen voi esimerkiksi tuoda esiin, että omalle alueelle toivotaan uutta liikenneasemaa. Tai sitten voi olla kyse pienemmästä asiasta, kuten että oman paikkakunnan ikäihmiset toivovat lähikaupan aulaan penkkiä”, Pikkarainen kertoo.

Video: Osuuskauppa Arina

Miten äänestetään?

Vaaleissa saavat äänestää kaikki Osuuskauppa Arinan asiakasomistajat. Vaikka kaikilla talouden henkilöillä olisi S-Etukortti, yleensä vain yhdellä perheestä on jäsenyys.

Pelkkä S-Etukortti ei siis ole tae jäsenyydestä, vaan asiakasomistajaksi päästäkseen on pitänyt maksaa 100 euron osuusmaksu.

”Jokainen jäsen on saanut kotiin maaliskuun aikana vaalipostia. Jos ei ole varma, kuka omassa taloudessa on se talouden jäsen, sen voi tarkistaa vaalipostista, joka tulee asiakasomistajan nimellä. Talouden jäsen on määritetty liittyjän toimesta siinä vaiheessa, kun on liitytty jäseneksi”, Pikkarainen kertoo.

Osuuskauppavaaleissa voi äänestää joko postin kautta tai sähköisesti. Sähköinen äänestys onnistuu kätevästi verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

”Sähköinen äänestys on todella helppoa ja nopeaa. Vaikka usein ajatellaan, että ikäihmiset äänestävät postin kautta, viime vaaleissa vanhin sähköisesti äänestänyt oli 94-vuotias”, Pikkarainen kertoo.

Äänestysaikaa on 13.4. asti. Postin kautta äänestäessä riittää, että äänestyskirje on lähetetty viimeistään viimeisenä vaalipäivänä.

”Äänestäessä osallistuu samalla automaattisesti lahjakorttien arvontaan. Arvonta suoritetaan kaikkien äänestäneiden kesken ja voittajat ilmoitetaan samaan aikaan, kun edustajistoon valitut jäsenet julkistetaan”, Pikkarainen kertoo.

Minkälaisia ehdokkaita osuuskauppavaaleissa on?

Arinan sivuilta löytyvän vaalikoneen avulla voi etsiä itselleen sopivan ehdokkaan ja tutustua ehdokkaiden vastauksiin. Vaalikoneessa kysytään esimerkiksi mielipidettä lähipalveluiden kattavuudesta, Bonuksista, pankkipalveluista ja ruoan hintatasosta.

Viime edustajiston keski-ikä oli 52 vuotta. Nuorin valituista oli 29-vuotias ja vanhin 76-vuotias.

Hanna Pikkarainen toivoo, että nuoret aktivoituisivat äänestämään, jotta edustajistoon saataisiin lisää nuorten näkökulmaa. Tänä vuonna vaalien nuorin ehdokas on 21-vuotias.

”Myös edustajiston vanhempi väki tuo esiin nuorten asioita, mikä on todella hieno asia. Nuorten keskuudessa esimerkiksi vastuullisuusasiat ja yksinasuvien bonuskertymät ovat nousseet tärkeiksi puheenaiheiksi.”

Osuuskauppa Arinan edustajistoon on kuulunut kautta aikojen enemmän naisia kuin miehiä. Myös Arinan perustajajäsenten enemmistö oli naisia, mikä ei ole tavanomaista yli 100-vuotiaalle yritykselle.

”Niin pitkälle kuin tiedetään, meillä on ollut hallinnossa enemmän naisia kuin miehiä. On mielenkiintoista nähdä, jatkuuko sama linja edelleen”, Hanna Pikkarainen miettii.

Osuuskauppa Arinan edustajisto seuraavalle neljälle vuodelle julkistetaan 26.4.2022.

”On älyttömän tärkeää äänestää, jotta saamme edustajistoon mukaan jokaiselta alueelta aktiivisia jäseniä, jotka tietävät ja tuntevat paikalliset asiat. Vaikka edustajisto ei tee liiketoiminnallisia päätöksiä, he tuovat esille, minkälaisia palveluita milläkin paikkakunnalla toivotaan ja mitkä asiat ovat omistajille tärkeitä”, Pikkarainen muistuttaa.

Lue lisää osuuskauppavaaleista ja anna äänesi osoitteessa arina.fi/vaalit/

Tutustu ehdokkaisiin vaalikoneessa arina.editaprima.fi/vaalikone

Olet äänioikeutettu, jos..
  • Olet asiakasomistajataloutesi jäsen ja liittynyt jäseneksi viimeistään 31.12.2021
  • Olet suorittanut Osuuskauppa Arinan osuusmaksun joko kokonaan (100 euroa) tai suoritettuasi vähintään 20 euron osaosuusmaksun 31.12.2021 mennessä.
  • Olet täyttänyt 15 vuotta ennen vaalivuoden (2022) alkua.
Miten äänestetään?
  • Voit edustaa Arinan edustajistovaaleissa joko sähköisesti tai postitse. 
  • Kaikille Suomessa asuville Osuuskauppa Arinan jäsenille lähetetään vaalikirje maaliskuun loppuun mennessä.
  • Jokainen äänestänyt asiakasomistaja osallistuu automaattisesti arvontaan, jossa palkintona on 2 x vuoden ruoat -lahjakorttia (arvo á 4941 €) sekä 65 x 50 € S-ryhmän lahjakorttia.