Rakentaminen: Ta­lo­teh­taan toi­mi­tus­joh­ta­ja ih­met­te­lee Oulun ahdasta kaa­voi­tus­ta

MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Mi­nis­te­ri Lintilä Nes­te-uu­ti­ses­ta: Jo­kai­nen näistä on liikaa – Naan­ta­lin ja­los­ta­mon sul­ke­mi­nen ei uhkaa huol­to­var­muut­ta

Nesteen tuotantolaitokset toimivat tälläkin hetkellä kahdella paikkakunnalla käytännössä yhtenä jalostamona. Bitumi on ainoa tuote, jonka tuotanto loppunee Suomessa.

Nesteellä on Suomessa noin 800 jakeluasemaa. Vaikka yhtiö panostaa yhä enemmän uusiutuviin raaka-aineisiin, ei Naantalin jalostamon sulkemiseen liity suunnitelmaa fossiilisen öljynjalostuksen nopeutetusta vähentämisestä.
Nesteellä on Suomessa noin 800 jakeluasemaa. Vaikka yhtiö panostaa yhä enemmän uusiutuviin raaka-aineisiin, ei Naantalin jalostamon sulkemiseen liity suunnitelmaa fossiilisen öljynjalostuksen nopeutetusta vähentämisestä.
Kuva: Ossi Ahola

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo, että sinänsä uutinen oli odotettu, sillä taustalla on globaali markkinoiden muutos.

– Valitettavasti tämä on ikävien uutisten jatkumoa, jota nyt on ollut, hän kommentoi Lännen Medialle.

– Mutta jokainen näistä on liikaa. Alueellisesti tämä on erittäin iso menetys.

HVK ja Neste: Huoltovarmuus ei vaarannu

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) mukaan mukaan asia on analysoitava huoltovarmuuden näkökulmasta vielä huolellisesti, mutta merkittäviä vaikutuksia sillä ei vaikuta olevan.

– Huoltovarmuuskeskuksen alustavan käsityksen mukaan yhtiön ilmoittamat muutokset eivät toisi muutoksia yhtiön kykyyn hoitaa energiahuoltovarmuuteen liittyviä velvoitteitaan ja sitoumuksiaan, HVK:sta todetaan.

Samaa viestiä toi Nesteen henkilöstö-, turvallisuus- ja hankintajohtaja Hannele Jakosuo-Jansson.

– Suunnitelluilla muutoksilla ei ole vaikutusta polttoaineen huoltovarmuuteen, hän sanoi yhtiön mediatilaisuudessa.

Naantalissa on lupa syksyyn 2022

Nesteellä on Suomessa kaksi öljynjalostamoa, Naantalissa ja Porvoossa.

Yhtiö suunnittelee lopettavansa tuotannollisen toiminnan Naantalin jalostamollaan kokonaan. Tuotantomääriin tällä ei olisi niin suurta vaikutusta kuin voisi kuvitella, sillä kahden paikkakunnan tuotantolaitokset ovat käytännössä toimineet tähänkin saakka yhtenä jalostamona.

– Naantalin jalostamo ei ole toiminut itsenäisenä jalostamona, vaan sen rooli on ollut syöttää syöttöainetta Porvoon jalostamolle, Jakosuo-Jansson selvittää.

Juuri tästä johtuu, suunnitelman vähäinen vaikutus Suomen polttoaineiden huoltovarmuuteen.Jakelun puolelle vaikutuksia olisi saattanut sen sijaan tulla.

– (Naantalin) Jalostamon satamatoiminnoilla voi olla merkitystä erityisesti poikkeusolojen energiahuollon kannalta, huomauttaa Energiateollisuus ry.:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Neste aikoo kuitenkin jatkaa ja keskittyä Naantalissa satama- ja jakelutoimintaan.

Bitumin tuotanto loppuu kokonaan

Vaikka Naantalin rooli on ollut Porvoon-laitoksen syöttäminen, on Varsinais-Suomessa kuitenkin valmistettu niin sanottuja erikoistuotteita, kuten vähärikkistä laivapolttoainetta ja muun muassa asvalttiteollisuuden käyttämää bitumia.

Erikoistuotteiden tuotantoa saatetaan siirtää ainakin joiltakin osin Porvooseen. Laivapolttoaineen tuotanto saattaa kuitenkin vähentyä.

– Tuotantomääriä arvioidaan uudelleen, Pekkola vahvistaa.

Bitumin tuotanto sen sijaan loppuu Naantalin jalostamon sulkeutuessa kokonaan.

Pandemialla on osuutensa tässäkin

Neste perustelee muutoksia globaalilla öljymarkkinoiden muutoksella, johon liittyvät niin öljyn kysynnän kuin hinnankin lasku, joita koronapandemia on kiihdyttänyt. Samaan aikaan ilmastokriisi lisää uusiutuvien polttoaineiden kysyntää.

– Naantalin jalostamon lähiaikoina edessä olevat käyttö- ja kunnossapitoinvestoinnit eivät tässä markkinatilanteessa olisi järkeviä ja kestäviä, sanoo Nesteen öljytuotteet-liiketoimintayksikön johtaja Marko Pekkola.

Energiateollisuus: Shokkipäätös, mutta ymmärrettävä

Energiateollisuuden Leskelä kuvaa maanantain uutista "yleisesti ottaen shokiksi, vaikka Naantalin jalostamon kohtaloa on spekuloitu pitkään.

– Erityisesti nyt tämä on kova isku niin Suomelle kuin erityisesti Turun alueelle.

Yhtiön perustelun Leskelä sen sijaan ymmärtää hyvin. Polttoainemarkkinoiden murros kohti uusiutuvia on tosiasia.

– Yhtiö on ottanut näkemystä siitä, että on tapahtunut pysyvä porrasmainen muutos, josta (fossiilisten öljytuotteiden) kysyntä ei palaudu aiemmalle kehitysuralleen.

Naantalin öljynjalostamon käyttölupa on voimassa syksyyn 2022. Työvoiman arvioitu vähentämistarve on koko maassa noin 470, ja valtaosa tästä kohdistuu juuri Naantaliin.

Päivitetty kello 14.51: Lisätty ministeri Lintilän kommentit.