Miksi vas­tuul­li­nen ta­lous­po­li­tiik­ka jää huo­miot­ta?

Vaalikevät tuppaa olemaan löyhien lupausten aikaa, mutta vain harvalla puolueella on uskottava resepti lupaustensa toteuttamiseen, jos sellaista on laisinkaan.

-

Vaalikevät tuppaa olemaan löyhien lupausten aikaa, mutta vain harvalla puolueella on uskottava resepti lupaustensa toteuttamiseen, jos sellaista on laisinkaan. Nyt huudetaan kilpaa siitä, kuka ottaa tulevaisuudessa vastuun ilmastosta, lapsista, vanhuksista ja niin edelleen.

Tässä huutokaupassa huomiotta jää vastuunottaminen taloudesta. Sillä vain vastuullisella valtion taloudenpidolla meillä on tosiasiassa mahdollisuus ottaa vastuuta kaikesta muusta myös pidemmällä tähtäimellä. Kakku on ensin leivottava ennen kuin siitä on mitään jaettavaa.

Vastuullista ei ole kasvattaa valtion velkaa, jolloin elämme lyhytnäköisesti kädet tulevien sukupolvien taskuissa. Himoverotus esimerkiksi yrittäjyydestä tai ansiotulosta tyrehdyttää viimeistään talouskasvun ja ostovoiman. Verotus on toki keino kerätä valtiolle tuloja, mutta sen painopiste tulee siirtää päästöihin ja haittoihin.

"Vastuullista ei ole kasvattaa valtion velkaa, jolloin elämme lyhytnäköisesti kädet tulevien sukupolvien taskuissa."

Keskeisin resepti tulevien vuosien menojen kattamiseen on työllisyyden nosto, minkä avulla luomme tulevaisuuden turvaa myös perheen perustamista haaveileville. Jotta voimme saavuttaa tulevan vaalikauden 75 prosentin työllisyystavoitteen, on tehtävä rakenteellisia uudistuksia työelämän nykyjärjestelmiin. Esimerkkinä pirstaloitunut nykysosiaaliturvajärjestelmä, joka ei kannusta tekemään työtä, kuten ei perustulokokeilukaan. Perhevapaauudistus tuo joustavuutta perheiden arkeen ja nostaa naisten työmarkkina-asemaa.

Koulutus ja uudelleen kouluttaminen ovat jatkossa entistä tärkeämmässä roolissa. Tähän pitää olla mahdollisuus asuinpaikastaan riippumatta, sillä vain eri asteinen ja alueellisesti kattava koulutus takaa työelämämme osaamisen. Koulutuksen tuleekin tukea kunkin alueen yrityksiä ja työpaikkoja, milloin voimme vaikuttaa kohtaanto-ongelmaan sekä alueen elinvoiman säilymiseen myös maakunnan keskuskaupunkien ulkopuolella.

Mikko Korkeakoski

vanhempi konstaapeli

eduskuntavaaliehdokas (kok.)

Ylivieska