Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Mihin riittää hen­ki­lös­tö uusilla hy­vin­voin­tia­lueil­la?

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja pelastustoimen henkilöstö siirtyy hyvinvointialueiden työntekijöiksi tuolloin. Ja se on todella suuri muutos henkilöstönäkökulmastakin.

Aluehallintouudistus ja aluevaalit ovat nostaneet vahvasti esille henkilöstön aseman ja riittävyyden. Ollaanhan nyt asettamassa henkilöstön riittävyyteen liittyen muun muassa seuraavia tavoitteita. Esimerkiksi jokaisella kuntalaisella tulisi olla oikeus päästä seitsemän päivän kuluessa kiireettömään hoitoon ja kolmessa kuukaudessa tulisi päästä hammashuoltoon. Ikääntyvien asumispalveluiden hoitajamitoitusta muutetaan.