Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mihin Oulun tulisi käyttää 70 000 euroa? Osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin eh­do­tuk­sia voi ää­nes­tää vielä tämän viikon ajan

Osallistuvan budjetoinnin kautta on rahoitettu esimerkiksi liikuntaan liittyviä ideoita. Kuvituskuva.
Osallistuvan budjetoinnin kautta on rahoitettu esimerkiksi liikuntaan liittyviä ideoita. Kuvituskuva.

Oululaiset saavat vielä tämän viikon ajan vaikuttaa äänestämällä, mihin oululaisten ideoista laadittuihin ehdotuksiin käytetään 70 000 euroa. Omia suosikkejaan voi äänestää kaikkiaan 34 ehdotuksen joukosta.

Ehdotuksiin voi tutustua Osallistu Oulu -sivustolla. Myös äänestys tapahtuu samalla sivulla. Äänestysaikaa on tämän viikon sunnuntaihin saakka.

Kaupungin mukaan äänensä on tähän mennessä antanut noin 2 500 oululaista. Äänestää voivat kaikki tänä vuonna 13 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat oululaiset. Jokainen äänestäjä voi joko valita koko summalla useita ehdotuksia tai vain yhden kohteen.

Kaupunki toteuttaa äänestystulosten perusteella eniten ääniä saaneet ideat, jotka mahtuvat 70 000 euron budjettiin.

Osallistuvan budjetoinnin ideoiden pohjalta on aiemmin toteutettu esimerkiksi makkaranpaistopaikkoja. Tällä kertaa mukana on muun muassa liikuntaan ja ulkoilumahdollisuuksiin, kulttuuriin ja kaupunkiympäristöön liittyviä ehdotuksia.