Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Met­sä­teol­li­suus on kan­sal­li­nen asia – hal­li­tuk­sen ja valtion omis­ta­ja­oh­jaus­ta tulee käyttää ja ar­vioi­da val­tio­yh­tiöi­den pää­tös­ten pe­rus­teet

Metsäteollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen on kansallinen asia. Kun maa järisee, ei keskeisten tuotantorakenteiden alasajoa pidä tehdä kvartaaliajattelulla. Hallituksen ja valtion omistajaohjausta tulee käyttää ja arvioida valtioyhtiöiden päätösten perusteet.

Metsäteollisuuden kartonki- ja paperituotanto eri tuotteisiin laajeten on ollut neljäsosa viennin arvosta. Sen aluekehityksen merkitys on vielä vahvempi. Olemassa olevaa infraa tulee kehittää puun jalostusarvon nostamiseksi ja uusien tuotteiden kehittämiseksi kuten funktionaaliset elintarvikkeet, lääkkeet ja muovit. Mekaanisen puuteollisuuden kehitystä tukee puurakentamisen lisääminen. Samoin puuta hyödyntävien biojalostamoiden rakentaminen etenee.