Met­säs­tys­tä val­vot­tiin Ka­jaa­nis­sa: Lähes kai­kil­le tar­kas­te­tuil­le sakot, kah­del­ta puut­tui­vat kaikki met­säs­tyk­seen liit­ty­vät luvat

Useille metsästäjille jaettiin sakkoja erävalvonnan yhteydessä Kajaanin Vuolijoella. Poliisin ja Metsähallituksen yhteispartio tarkisti kymmenkunta metsästäjää, joista kahdeksalle annettiin sakot.

Kuusi metsästäjää käytti kiellettyjä lyijyhauleja ja kaksi kuljetti asetta suojaamattomana. Valvonnan yhteydessä tavattiin lisäksi kaksi metsästäjää, joilla ei ollut minkäänlaisia lupia metsästykseen liittyen.

Partio selvitteli myös useiden tuntien ajan ilmoitusta rauhoitetun metsähanhen ampumisesta. Metsähanhen metsästys on kielletty koko Oulun poliisilaitoksen alueella.

Metsästäjien valvontaa tehtiin myös Iin, Haukiputaan ja Hailuodon alueilla. Tarkastuksissa havaittiin muutamia puutteita. Esimerkiksi tositteita riistanhoitomaksusta ei ollut mukana. 

Tarkastukseen osallistui poliisin ja Metsähallituksen lisäksi myös Länsi-Suomen merivartiosto. Merialueella tarkastuksia tehtiin muun muassa vesijeteillä.