Oulu: Terwa Towerin huo­neis­to­ho­tel­li ja toi­mis­to­ti­lat jä­te­tään pois

Oikeuden tuomiot: Ou­lu­lais­fes­ti­vaa­lis­ta vaa­dit­tiin oi­keu­des­sa yli 100 000 euron kor­vauk­sia

Polkupyörät: Va­paa­eh­toi­set ke­rä­si­vät Oulun kes­kus­tas­ta 850 hy­lät­tyä pyörää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Met­säs­tys­kau­si alkaa – Kainuun ra­ja­var­tios­to ke­hot­taa pi­tä­mään koirat kiinni itä­ra­jan tun­tu­mas­sa

Metsästys Suomen rajan läheisillä alueilla tulee suunnitella huolellisesti metsästyskauden alkaessa. Metsästyskoirien käyttöön tulee kiinnittää huomiota niin, että koirien rajavyöhykkeelle ja Venäjälle menon riski saadaan minimoitua, Kainuun rajavartiosto tiedottaa.

Rajavartiosto kehottaa metsästäjiä välttämään koirien irti päästämistä aivan rajavyöhykkeen tuntumassa, sillä riistaeläimet pakenevat usein Venäjän puolelle ja koirat seuraavat perässä.

Koiran käyminen Venäjän puolella edellyttää jokaisessa tapauksessa yhteydenpitoa Venäjän rajaviranomaisiin, jotka ovat tiedotteen mukaan kiinnittäneet asiaan huomiota jo useana vuotena suomalaisten metsästyskoirien runsaiden rajanylitysten vuoksi.

Kadonneista koirista tehtävä ilmoitus

Koirat saadaan yleensä takaisin Venäjältä joko koirien palatessa itse Suomeen tai Venäjän rajavartioviranomaisten myötävaikutuksella. Aiemmilta vuosilta on myös tapauksia, joissa koirat ovat kadonneet.

Rajavartioston partiot toimittavat valtakunnanrajan läheisyydestä tavatut irtokoirat suoraan löytöeläintarhaan. Kaikista Venäjän puolella käyneistä koirista ilmoitetaan Suomessa eläinlääkärille, joka arvioi tapauskohtaisesti, onko koira toimitettava tarkastukseen eläintautien leviämisen estämiseksi.

Jos koiranomistaja huomaa koiransa kadonneen valtakunnan rajan läheisyydessä Kainuun tai Koillismaan alueella, tulee asiasta ilmoittaa ensi tilassa Kainuun rajavartioston johtokeskukseen. Koiran omistajia kehotetaan lisäksi merkitsemään koiran pantaan tai valjaisiin omistajansa yhteystiedot.

Liikkuminen vain luvan kanssa

Rajavartiolaitos muistuttaa metsästysseurueita ja muita liikkujia siitä, että rajavyöhykkeellä oleskelu ja liikkuminen vaatii aina luvan, joka on pidettävä mukana rajavyöhykkeellä liikuttaessa ja joka on esitettävä pyydettäessä rajavartio– tai poliisiviranomaisille.

Lupa voidaan antaa myös ampuma-aseiden ja –tarvikkeiden hallussapitoon ja käyttöön rajavyöhykkeellä.

Kainuun rajavartiosto tehostaa karhunmetsästykseen liittyvää valvontaa Kainuun ja Koillismaan alueella 20.8 lähtien. Valvontaa tehdään yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Lue lisää: Myrs­ky­tu­hot vai­kut­ta­vat tu­han­sien met­säs­tä­jien liik­ku­mi­seen Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa