Sisäilma: Töissä sai­ras­tu­nut ou­lu­lais­po­lii­si voitti yk­si­näi­sen tais­te­lun­sa

Kalevan podcastit: Raksila on isojen muu­tos­ten edessä, mutta min­kä­lais­ten?

Luitko jo tämän: Saija Tarkin upea jää­kiek­ko­ura oli tahdon, ai­ka­tau­lu­tuk­sen ja luo­vuu­den mes­ta­ri­teos

Met­sä­hal­li­tus suun­nit­te­lee Sieviin 25–50 tuu­li­voi­ma­lan puistoa – ­tuu­li­voi­ma­lat tuot­tai­si­vat sähköä vuo­si­kym­me­nen lopulla

Metsähallitus suunnittele Sieviin tuulivoimapuistoa. Arkistokuva.
Metsähallitus suunnittele Sieviin tuulivoimapuistoa. Arkistokuva.
Kuva: Risto Pikkupeura

Metsähallitus suunnittelee 20–50 tuulivoimalan puistoa Sievin eteläosaan Vääräjoen molemmille puolelle.

Sievin kunta hyväksyi tiistaina Metsähallituksen kaavoitusaloitteen.

Metsähallituksen tuulivoima-asiantuntija Ari Nikula sanoo, että suunniteltavat tuulivoimalat sijoitetaan valtion omistamille maille.

Hankealueen luoteisosa on merkitty voimassa olevassa maakuntakaavassa tuulivoima-alueeksi.

Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan laatimisen, ja kaavaluonnoksessa hankealue on valtaosin merkitty potentiaaliseksi tuulivoimaloiden alueeksi

Kaava-alueen lopullinen aluerajaus sekä tuulivoimaloiden sijoittelu, niiden lukumäärä sekä voimajohtoreitti tarkentuvat kaavaprosessin aikana.

Arvioiden mukaan tuulivoimapuiston rakentaminen voisi alkaa vuosina 2026–2027, jolloin valmista olisi vuosina 2028–2030.

Metsästys, marjastus ja muu virkistyskäyttö huomioidaan

– Tärkeänä asiana huomioimme myös Maasydänjärven alueen toiminnot hankealueen itäpuolella, alueen vilkkaan metsästyskäytön sekä valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet alueen lähiseudulla, Nikula sanoo.

Tuulivoimapuistot ovat merkittävä tulon lähde monelle kunnalle.

– Yhdestä tuulivoimalasta kunnalle maksettava kiinteistövero on noin 30 000 euroa vuodessa, Nikula kertoo.

Lisäksi tuulivoimapuiston rakentaminen tuo alueelle työpaikkoja.

Nikula sanoo, että hankkeen edistymisestä viestitään avoimesti ja aktiivisesti paikallisille asukkaille ja muille sidosryhmille.

Tuulivoimahankkeen mahdollinen toteutuminen ei estä alueen muuta rinnakkaista käyttöä, kuten retkeilyä, moottorikelkkailua, marjastusta tai metsästystä. Niin ikään turvetuotanto on Metsähallituksen mukaan yhteensovitettavissa tuulivoiman kanssa.