Kolumni: Sanna Marinin katse Ir­pi­nis­sä kertoi kaiken

Koti: Monille ou­lu­lai­sil­le tutun Markus H. Kor­ho­sen kult­tuu­ri­ko­ti rönsyää tu­han­sia esi­nei­tä

Me­ri­pe­las­tus­seu­ran va­paa­eh­toi­sil­la takana vilkas kesä, apua tar­vit­tiin elokuun loppuun men­nes­sä liki 1 800 kertaa

Meripelastusseuran vapaaehtoisilla miehistöillä on ollut vilkas kesä. Meripelastusseuran mukaan elokuun loppuun mennessä vapaaehtoiset meripelastajat ovat suorittaneet yhteensä 1 787 pelastus- ja avustustehtävää.

Viranomaisen johtamaan pelastustehtävään vapaaehtoisia meripelastajia hälytettiin avuksi 590 kertaa ja Meripelastusseuran Trossi-jäsenpalveluun kuuluvia avustuksia on suoritettu 528. Kaikkiaan apua on saanut 3 884 ihmistä ja 1 502 alusta. Meripelastusseuran mukaan todennäköiseltä menehtymiseltä on pelastettu 13 ihmistä.

Suurin osa vapaaehtoisten meripelastajien tehtävistä on eriasteisia kiireettömiä avustuksia. Tällaisia tehtäviä oli elokuun loppuun mennessä ollut 1 197 kappaletta.

Eniten kiirettä piti Suomenlahden meripelastajilla. Suurin kasvu taas tapahtui Saaristomerellä.

Pelastusalusten ympärivuorokautinen päivystys avovesikaudella ylläpidetään kokonaan palkatta tehtävällä vapaaehtoistyöllä. Meripelastusseuran mukaan työn arvo on yhteiskunnalle yli 20 miljoonaa euroa vuodessa.