Tilaajille

Me­ri­met­so­kan­ta voi hyvin Pe­rä­me­rel­lä, mutta häi­riö­te­ki­jät voivat saada tu­hat­päi­sen yh­dys­kun­nan muut­ta­maan – rau­hoi­te­tun linnun uhkana ovat etenkin me­ri­kot­kat ja häi­rin­tä

Merimetsoilla laskettiiin olevan Suomen rannikkoalueilla yhteensä noin 25 760 pesää.
Merimetsoilla laskettiiin olevan Suomen rannikkoalueilla yhteensä noin 25 760 pesää.
Kuva: Soini Teija

Suomen merimetsokanta vakiintunut noin 26 000 pesivään pariin. Merimetso yleistyi Suomessa voimakkaasti 2000-luvun alussa, mutta viiden viime vuoden aikana pesimäkanta on vaihdellut enää muutamalla prosentilla.

Suomen ympäristökeskuksen seurannan mukaan kaikista Suomen merimetsoista Suomessa viisi prosenttia pesi Perämeren alueella.