Merimetsot
Merimetsokanta voi hyvin Perämerellä, mutta häiriötekijät voivat saada tuhatpäisen yhdyskunnan muuttamaan – rauhoitetun linnun uhkana ovat etenkin merikotkat ja häirintä

Me­ri­met­so­kan­ta voi hyvin Pe­rä­me­rel­lä, mutta häi­riö­te­ki­jät voivat saada tu­hat­päi­sen yh­dys­kun­nan muut­ta­maan – rau­hoi­te­tun linnun uhkana ovat etenkin me­ri­kot­kat ja häi­rin­tä

10.08.2020 17:51 2
Tilaajille