Synnytykset: Myös Oulussa ko­ti­syn­ny­tys­ten määrä kasvaa

Sumuttajat: Lis­ta­sim­me poh­joi­sen me­huk­kaim­pia hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Me­dia­ta­lo Hilla Group käyn­nis­tää koko hen­ki­lös­töä kos­ke­vat muu­tos­neu­vot­te­lut – e­nin­tään 29 ir­ti­sa­no­taan

-
Kuva: Antti Pasanen

Medialan konserni Hilla Group Oyj käynnistää muutosneuvottelut. Neuvotteluiden piirissä on koko henkilöstö. Hilla Groupilla on 565 työntekijää.

Muutosneuvottelujen taustalla ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt sekä toiminnallinen uudelleenjärjestäminen.

Muutosneuvottelut voivat johtaa enintään 29 henkilön irtisanomiseen ja enintään 229 henkilön työsopimuksen ehtojen muuttamiseen. Lisäksi koko henkilöstöön voi kohdistua enintään 90 vuorokauden lomautukset tämän vuoden loppuun mennessä.

Hilla Group julkaisee muun muassa Kainuun Sanomia ja Keskipohjanmaata sekä useita kaupunki- ja paikallislehtiä.

Hilla Groupin tavoitteena on vastata media-alan toimintaympäristön muutoksiin. Näitä ovat erityisesti median voimakas digitalisoituminen, paperilehtien levikin lasku, materiaali- ja energiakustannusten kasvu sekä ostovoiman vähentäminen.

Lisäksi Hilla Group perustelee muutosneuvotteluja konsernin laajentumisella. Eri yksiköiden toimintatapoja on tarpeen yhtenäistää konserninlaajuisesti.

Neuvottelut alkavat helmikuun alussa ja päättyvät aikaisintaan maaliskuun puolivälissä.

Neuvotteluissa ovat mukana emoyhtiö Hilla Group Oyj sekä Jopox Oy, Botnia Print Oy Ab, Kokkolan Jakelu Oy ja SLP Jakelu Oy.