Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Kolumni
Tilaajille

Me ja muut – some ei ole kek­si­nyt ih­mis­ten tai­pu­mus­ta kup­lau­tua, mutta tätä piir­ret­tä se näyttää vain vah­vis­ta­van

Yksi perustavimmista ihmisen sosiaalisuuden muodoista on jatkuva jaottelu sisä- ja ulkoryhmiin.

Sosiaalisen median idealistisena, julkilausuttuna tavoitteena on "tuoda ihmiset yhteen". Tämän tavoitteen some onkin toden totta toteuttanut, nykyään on mahdollista kommunikoida minkä maailmankolkan kanssa tahansa, kunhan sieltä nettiyhteys löytyy.

Tämä ihmisten yhdistäminen ei kuitenkaan käytännössä tarkoita sellaista idealistista kuvaa yhteisestä maailmankylästä kuin teknologiautopistit haluavat esittää. Totta kyllä, olemme kaikki yhtä suurta ihmiskuntaa, saman lajin jäseniä, mutta tällainen maailmaasyleilevä yhteisö on sittenkin liian abstrakti käsite ihmisen rajalliselle kokemukselle.