Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Tilaajille

Maa­han­tu­lo­kiel­toon mää­rät­ty saapui Ita­lias­ta Ka­jaa­niin – vetosi oi­keu­des­sa Italian huonoon ko­ro­na­ti­lan­tee­seen

Kainuun käräjäoikeus on langettanut sakkorangaistuksen miehelle, joka saapui Italiasta Suomeen vastoin maahantulokieltoaan.

Maahanmuuttovirasto käännytti vuonna 1990 syntyneen miehen Italiaan ja asetti hänelle vuoden mittaisen maahantulokiellon helmikuun 2020 puolivälin tienoilla. Muutaman viikon kuluttua mies saapui jälleen Suomeen.