Koronasuositukset: Etä­työ­suo­si­tus palaa Ouluun, mas­ki­suo­si­tus koskee myös kouluja

Opiskelijat: Yli­opis­ton ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­jat juh­li­vat yhdessä syys­kuus­sa Kuu­si­saa­res­sa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Maa­han­muut­ta­jil­le tar­vi­taan Oulussa ope­tuk­seen, koh­taa­mi­siin ja ta­pah­tu­miin yh­tei­set tilat

Olemme huolissamme Oulun veto- ja pitovoimasta. Oulua uhkaa muun Suomen tapaan väestön vanheneminen ja osaavien työntekijöiden pula samalla, kun kasvava määrä koulutettuja maahanmuuttajia on ilman työtä tai sopivaa koulutusta. Vakava ongelma Oulussa on myös aivovuoto etelään, jossa työllisyystilanne on parempi.

Uudessa kotouttamisohjelmassa (2022–2026) Oulun kaupunki sitoutuu tarjoamaan kaikille maahanmuuttajille yhdenvertaiset kotoutumista edistävät palvelut luvaten edistää eri väestöryhmien välistä vuorovaikutusta, parantaa osallisuutta takaamalla jokaiselle kaupunkilaiselle mahdollisuudet vaikuttaa ja osallistua sekä tukea jokaisen osaamisen lisäämistä ja työllistymistä.