Miksi kou­lu­al­tis­tuk­set eivät enää johda Oulussa ka­ran­tee­niin?

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Luon­to­ka­don py­säyt­tä­mi­sek­si tar­vi­taan tietoa – San­gin­jo­ki-pää­tös ei liity millään tavalla kom­pen­saa­tioi­hin, eikä sillä voi oi­keut­taa luonnon tu­hoa­mis­ta esi­mer­kik­si Pyy­ry­väis­suol­la

Kaleva (16.3.) uutisoi Pyyryväissuon uhanalaisen luontotyypin joutumisesta maanläjitysalueeksi. Tässä yhteydessä vs. yhdyskuntajohtaja totesi Sanginjoen metsäluonnon suojelun kompensoivan muuta uhanalaisen luonnon hävittämistä, ja että lainsäädäntö ei edellytä ympäristöhaittojen kompensointia.

Haluamme korostaa, että kyseiset lausumat edustavat viranhaltijan omaa mielipidettä. Ne eivät ole Oulun kaupungin virallinen tai yhdyskuntalautakunnan yksimielinen kanta.