Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Tilaajille

Luonto huo­mioon Oulun pää­tök­sis­sä – Luonnon mo­ni­muo­toi­suus­sel­vi­tys ohjaa vah­vas­ti kau­pun­gin suun­nit­te­lua

Lumenkeräyspaikkojen sulamisvesien käsittelyä halutaan Oulussa tehostaa. Kuva Oritkarista.
Lumenkeräyspaikkojen sulamisvesien käsittelyä halutaan Oulussa tehostaa. Kuva Oritkarista.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Lisätään lahopuuta metsissä. Selvitetään ennallistamiseen soveltuvien suoalueiden määrä ja sijainnit. Kartoitetaan luontotyypit ja muut luontoarvot aloittaen alueilta, joihin kohdistuu rakentamispaineita ja -suunnitelmia.

Nämä ja monta muuta esitystä sisältyvät Oulun Luonnon monimuotoisuusselvitykseen, joka oli tiistaina yhdyskuntalautakunnan käsittelyssä.