Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lisää joustoa vir­kaeh­to­so­pi­muk­siin?

Sairaanhoitajat ja lääkärit ovat hyvinkin eriarvoisessa asemassa verrattaessa virkaehtosopimuksia. Lääkärit eivät tee lähtökohtaisesti vuorotyötä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, mutta sairaanhoitajat ja lähihoitajat joutuvat tekemään vuorotyötä aivan samassa työympäristössä.

"Mielestäni on epäoikeudenmukaista, että toiset saavat ”poimia rusinat pullasta” päivystämällä ja toiset joutuvat tekemään työtä ns. normaalina vuorotyönä."

Mielestäni tätä vanhahtavaa ajatusmallia olisi jo korkea aika tuulettaa ja lisätä kunnallisten lääkäreiden virkaehtosopimukseen määritykset vuorotyöstä sekä jaksotyöstä.