Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tilaajille

Lin­nan­maan­bu­le­var­din varren ra­ken­ta­mi­nen sai vauh­tia, ase­ma­kaa­van muutos hy­väk­syt­tiin

Kuvan rakennus on Linnanmaanbulevardin kaavamuutosalueella.
Kuvan rakennus on Linnanmaanbulevardin kaavamuutosalueella.
Kuva: Teija Soini

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Linnanmaan ja Kaijonharjun kaupunginosien lähivirkistys- ja katualueita koskevan asemakaavan muutoksen.

Suunnittelualueen koko on yhteensä noin kymmenen hehtaaria ja se rajautuu lännessä Alakyläntiehen, idässä Pyykösjärveen ja Huvilarannantiehen, etelässä Ranta-Koskelantieltä tulevaan Huvilapolkuun.

Pyykösjärven rannassa on Oulun kaupungin omistama kulttuurihistoriallisesti arvokas huvilarakennus.

Alue on Oulun kaupungin omistuksessa ja sitä kehitetään syksyllä 2019 kaupunginhallituksen ohjeellisesti hyväksymän Linnanmaa–Kaijonharjun-kaavarungon pohjalta. Alakyläntien ja Huvilarannantien risteysaluetta täydennysrakennetaan uusilla asuinkerros- ja pientaloilla, muuten aluetta kehitetään lähivirkistys- ja suojaviheralueena.

Alue kytkeytyy olemassa olevan alikulun kautta Kaijonharjun keskukseen. Alue aloittaa Linnanmaanbulevardin varren rakentamisen ja tukee tehokkaan joukkoliikenteen rakentumista sekä alueen lähipalveluiden kehittymistä.

Huvilarannantien alueen asemakaavan muutoksen tavoitteena on kehittää Linnanmaanbulevardia rajaava asuinkortteli ja kehittää Pyykösjärven rannan puistoalueen julkista käyttöä. Asemakaavan muutos luo edellytykset Vihreän korttelin toteutumiselle, joka mahdollistaa asumisen ilmasto- ja ympäristövaikutusten pienentämisen ja kaupunginympäristöohjelman tavoitteiden tukemisen.

Jatka lukemista vain _eurolla_

Tutustu kuukauden ajan, voit peruuttaa milloin vain.