Tilaajille

Lin­nan­maan yli­opis­to­aluees­ta tuli "si­pe­ria­lai­nen tehdas" 40 vuotta sitten

Kirjailija ja kirjallisuuden tutkija Kirsti Simonsuuri ällisteli kylmän kaupungin ilmapiiriä, kun hän oli hakeutunut nuorena tohtorina Cambridgesta äärimmäiseen pohjoiseen.

Linnanmaan yliopistoalue Oulussa on ollut ”Siperialainen tehdas” pian 40 vuotta. Kampuksen nimesi kirjallisuudentutkija ja kirjailija Kirsi Simonsuuri vuonna 1981 ilmestyneessä Pohjoinen yökirja -teoksessaan. Sen jälkeen ”siperialainen tehdas” on elänyt hokemana, jota on toisteltu vuodesta toiseen kertomatta koskaan tarkemmin millä tavalla Linnanmaan yliopisto on siperialainen tehdas.

Myytteihin syventynyt Simonsuuri tuli itse luoneeksi ikiaikaisesti elävän kertomuksen pohjoisen yliopistosta. Osittain kuvitteellisessa, kaunokirjallisessa matkakirjassaan Simonsuuri toteaa asian vain yhdelle tiivistetyllä lauseella: ”Tämä on siperialainen tehdas.”