Oulun torihotelli: To­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si seisoo yhä pai­kal­laan

Pääkirjoitus: Kun suo­ja­tie­tä ei ylitetä enää puo­li­juok­sua – ikään­ty­vä tar­vit­see eri­lai­sen kau­pun­gin

Lii­kun­ta­pai­koil­le myön­net­tiin lähes 31 mil­joo­naa euroa avus­tus­ta – Poh­jois-Suo­mes­sa rahaa vii­del­le hal­li­hank­keel­le

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko on myöntänyt liikuntapaikkojen rakentamiseen ja avustamiseen yhteensä lähes 31 miljoonaa euroa valtionavustusta. Avustukset kohdennetaan erityisesti perusliikuntapaikkoihin, kuten liikuntasaleihin ja -halleihin.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella tukea saa viisi hallihanketta. Pyhäjoen liikuntahalliin avustusta myönnettiin 750 000 euroa, samoin Muhoksen jäähallin perusparannukseen ja Puolangan liikuntahalliin.

Kärsämäen liikuntahallihankkeeseen myönnettiin 462 000 euroa ja Kalajoen Raution monitoimihallin liikuntahalliin 547 000 euroa.