Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tilaajille

Lii­kun­ta­eduil­la met­säs­tä­mään ja ka­las­ta­maan – Met­sä­hal­li­tus teki esi­tyk­sen erä­har­ras­tus­ten liit­tä­mi­ses­tä työn­an­ta­jan tar­joa­miin hen­ki­lö­kun­ta­etui­hin

Kalastus ja metsästys halutaan liikuntaetujen piiriin.
Kalastus ja metsästys halutaan liikuntaetujen piiriin.
Kuva: Jussi Pohjavirta

Metsähallitus on jättänyt Verohallinnolle aloitteen eräharrastusten liittämisestä työnantajien tarjoamiin liikunta- ja kulttuurietuihin.

Metsähallituksen esitys koskee kalastus- ja metsästyslupia. Tulevaisuudessa liikunta- ja kulttuuriseteleillä voitaisiin maksaa myös kalastus- ja metsästyslupia.