Lii­ken­ne­tur­va: Lii­ken­ne­ym­py­rän väis­tä­mis­sään­nöt yhä hukassa osalta suo­ma­lai­sis­ta – etenkin ja­lan­kul­ki­jat ja pyö­räi­li­jät ai­heut­ta­vat pään­vai­vaa

Kyselyyn vastanneista lähes viidennes oli sitä mieltä, ettei ympyrästä poistuvan tule väistää tietä ylittävää pyöräilijää. Näiden vastaajien mukaan pyöräilijän tulisi väistää ympyrästä poistuvaa autoilijaa.

Liikenneympyrässä ajamisen säännöt eivät ole täysin selvät kaikille suomalaisille, selviää Liikenneturvan kyselystä.
Liikenneympyrässä ajamisen säännöt eivät ole täysin selvät kaikille suomalaisille, selviää Liikenneturvan kyselystä.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden väistäminen liikenneympyrään ajaessa ja sieltä poistuessa on epäselvää osalle suomalaisista. Asia selviää Liikenneturvan kyselystä. 

Liikenneturva kertoo tiedotteessaan, että kyselyssä kartoitettiin tietämystä liikenneympyrän väistämissäännöistä näyttämällä vastaajalle kuva, jossa autoilija on ajamassa ympyrään ja toinen on poistumassa. Ympyrään ajaville on niin kutsuttu kärkikolmio ja samaa tietä ovat ylittämässä kävelijä ja pyöräilijä. 

Kyselyyn vastanneista lähes viidennes oli sitä mieltä, ettei ympyrästä poistuvan tule väistää tietä ylittävää pyöräilijää. Näiden vastaajien mukaan pyöräilijän tulisi väistää ympyrästä poistuvaa autoilijaa. 

Liikenneturvan mukaan kävelijöihin kohdistuva väistämisvelvoite oli paremmin hallussa kuin pyöräilijöihin kohdistuva velvoite. Yli yhdeksän kymmenestä vastaajaasta tiesi, että ympyrään ajaessa on väistettävä kävelijää. Kuitenkin joka seitsemäs eli 14 prosenttia vastaajista taas uskoi, että ympyrästä poistuvalla olisi etuajo-oikeus, eikä autoilijan näin tarvitsisi väistää tietä ylittävää jalankulkijaa.    

Kyselyyn vastanneista pyöräilevistä henkilöistä joka kymmenes uskoi, että liikenneympyrästä poistuvilla on aina etuajo-oikeus pyöräilijään nähden. 

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen toteaa tiedotteessa liikenneympyrässä ajamista koskevien sääntöjen olevan yksinkertaiset. 

– Liikenneympyrään saapuvan ja sieltä poistuvan autoilijan on väistettävä tietä ylittäviä jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja mopoilijoita. Liikenneympyrään ajaessa väistämisvelvollisuudesta kertoo tuttuakin tutumpi kärkikolmio tai jossain tilanteissa stop-merkki. Ympyrästä poistuvan velvollisuus väistää niin jalankulkijoita, pyöräilijöitä kuin mopoilijoita on kirjattu lakiin, Heiskanen sanoo. 

Samalla Heiskanen muistuttaa myös siitä, että liikenneympyrästä poistuttaessa on käytettävä vilkkua. Suuntamerkin käyttö oli selvää myös suurimmalle osalle kyselyyn vastanneista. 

Liikenneturvan tilaamaan ja Kantar TNS Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi helmikuussa 2020 yhteensä 1060 henkilöä. Vastaajista autoilevia oli 82 prosenttia.