Terveys: Ou­lu­lai­nen Olli Jun­tu­nen meni vat­sa­ki­vun takia lää­kä­riin, samalla löytyi keuh­ko­ve­ri­tulp­pa

Pääkirjoitus: Koulua ei saa uu­vut­taa uu­dis­tus­myl­lä­käl­lä

Kolumni
Tilaajille

Li­be­raa­li yh­teis­kun­ta on ajau­tu­nut kum­mal­li­seen vai­hee­seen, kun omiin kan­sa­lai­siin suh­tau­du­taan ikään kuin vi­hol­lis­jouk­koi­na

Läntiset demokratiat tuntuvat tätä nykyä olevan kovin ahtaalla autoritääristen valtioiden paineessa, esimerkkeinä Venäjän uhkaava sapelinkalistelu ja Kiinan entistä kovanaamaisempi vaikutusvalta.

Mutta kun katsoo läntisten liberaalidemokratioiden tilaa näinä päivinä, eivät ne kuuluisat läntiset arvotkaan vaikuta aina olevan kovin hyvässä hapessa.