Pääkirjoitus: Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Tilaajille

Levin mök­ki­työ­mail­la tehtiin isoja vir­hei­tä – Oulussa toi­mi­van yri­tyk­sen omis­ta­ja tuo­mit­tiin mit­ta­viin kor­vauk­siin val­von­nan lai­min­lyön­nis­tä

Velvollisuuksiaan laiminlyönyt työnjohtaja tuomittiin yli sadan tuhannen euron vahingonkorvauksiin kolmesta rakennusprojektista. Oulun käräjäoikeuden kolmesta tuomiosta jokaisesta tyytymättömyyttä on ilmaissut sekä kantaja että vastaaja.

Levillä sijaitsevien vapaa-ajan asuntojen rakennusprojektissa keskeisessä roolissa ollut henkilö tuomittiin isoihin vahingonkorvauksiin, kun rakennuksissa oli mittavia virheitä ja puutteita.

Korvauksiin tuomittu, Oulussa toimiva yrittäjä oli kahden paritalon rakennushankkeessa vastaavana työnjohtajana ja pääsuunnittelijana. Kolmannessa rakennusprojektissa hän allekirjoitti virheellistä tietoa sisältäneen valmiusastetodistuksen.