Pääkirjoitus: "Kolmen päivän so­das­ta" Uk­rai­nas­ta voi tulla jopa vuosien mit­tai­nen, koska raa­ka­lais­mais­ta hyök­kää­jää ei voi palkita alue­luo­vu­tuk­sil­la

Historia: Näin eteni Oulun tu­hoi­sin kau­pun­ki­pa­lo tasan 200 vuotta sitten

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lasten ja nuorten kes­tä­vyys­kun­non las­ku­kier­re voidaan py­säyt­tää – kes­keis­tä on saada ar­ki­lii­kun­ta pa­lau­tet­tua osaksi elämää

Move!-mittaustulokset osoittavat, että erityisesti 5.-luokkalaisten kestävyyskunto on heikentynyt tasaisesti jo viiden vuoden ajan. Huolestuttavien tulosten taustalla ovat istuvan elämäntavan lisääntyminen ja arkiliikunnan vähentyminen. Tästä kehityksestä seuraa merkittäviä haittoja kansanterveydelle. Tulevien sukupolvien terveys ja hyvinvointi sekä opiskelu- ja työkyky ovat vaarantumassa.

Valtion liikuntaneuvoston kannanotossamme halusimme korostaa, että Move!:n lähtökohtana on kannustaa, motivoida ja tukea lapsia ja nuoria omasta fyysisestä toimintakyvystä huolehtimisessa, ei keskinäisessä vertailemisessa.