Miksi kou­lu­al­tis­tuk­set eivät enää johda Oulussa ka­ran­tee­niin?

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lasten ja nuorten kes­tä­vyys­kun­non las­ku­kier­re voidaan py­säyt­tää – kes­keis­tä on saada ar­ki­lii­kun­ta pa­lau­tet­tua osaksi elämää

Move!-mittaustulokset osoittavat, että erityisesti 5.-luokkalaisten kestävyyskunto on heikentynyt tasaisesti jo viiden vuoden ajan. Huolestuttavien tulosten taustalla ovat istuvan elämäntavan lisääntyminen ja arkiliikunnan vähentyminen. Tästä kehityksestä seuraa merkittäviä haittoja kansanterveydelle. Tulevien sukupolvien terveys ja hyvinvointi sekä opiskelu- ja työkyky ovat vaarantumassa.

Valtion liikuntaneuvoston kannanotossamme halusimme korostaa, että Move!:n lähtökohtana on kannustaa, motivoida ja tukea lapsia ja nuoria omasta fyysisestä toimintakyvystä huolehtimisessa, ei keskinäisessä vertailemisessa.