Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Lasten an­ti­bioot­tien ja ast­ma­lääk­kei­den kulutus väheni sel­väs­ti ko­ro­na­ra­joi­tus­ten aikana

Koronarajoitusten aikana alle 12-vuotiaat lapset sairastivat vähemmän tavallisia hengitystieinfektioita, mikä vähensi lääkehoitojen määrää.

Koronarajoitusten aikana alle 12-vuotiaat lapset sairastivat vähemmän tavallisia hengitystieinfektioita, mikä vähensi  lääkehoitojen määrää.

Antibioottihoitojen määrä putosi noin 55 prosentilla ja astmalääkkeiden 20 prosentilla verrattuna vuoteen 2019.

Lääkkeiden käytön vähenemisestä aiheutui noin 3,4 miljoonan euron säästö.

Havainnot tehtiin Kelan avoimeen rekisteritietoon perustuvassa tutkimuksessa. Tutkimuksessa selvitettiin alle 12-vuotiaille lapsille apteekeista toimitettujen antibiootti- ja astmalääkereseptien määrä Suomessa vuosilta 2019 ja 2020.

Tutkimus julkaistiin Acta Paediatrica -lehdessä lokakuun alussa.

Antibiootti- ja astmalääkereseptien toimittaminen vähentyi eniten vuoden 2020 toisella neljänneksellä ja tilanne säilyi vuoden 2020 loppuun, vaikka lasten käyntien määrä perusterveydenhuollossa palasi entiselle tasolle.

– Pandemiarajoitusten aiheuttama muiden infektioiden vähentyminen näkyy selvästi lasten tarvitsemien antibioottien ja astmalääkkeiden kulutuksessa. Merkittävän taloudellisen säästön lisäksi lapset ovat infektioiden suhteen voineet paremmin ja altistuneet vähemmän lääkkeiden sivuvaikutuksille, Itä-Suomen yliopiston lastentautien professori Marjo Renko toteaa.