Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Tilaajille

Lap­sis­ta sek­suaa­li­ses­ti kiin­nos­tu­nut "Ju­ha­ni" toivoo, että voisi puhua on­gel­mas­taan kuin ma­sen­nuk­ses­ta – lei­mau­tu­mi­nen vai­keut­taa avun ha­ke­mis­ta ja saa­mis­ta, kertoo Oulussa tehty kirja

Juhani sai apua järjestöjen pyörittämästä tukipalvelusta, jonka tavoitteena on ehkäistä seksuaalirikoksia. Järjestösektori haluaa myös julkisen puolen mukaan ennaltaehkäisevään työhön.

– Haluaisin, että asiasta voisi puhua ilman tuomiota. En haluaisi sitä, että asia hyväksyttäisiin tekona. Haluaisin silti puhua siitä niin kuin masennuksestakin.

Näin sanoo "Juhani", kolmikymppinen pedofiilisesti tunteva mies. Juhani ymmärsi jo teini-ikäisenä, että hänen seksuaalisuutensa ja romanttinen kiinnostuksensa kohdistuu alle 10-vuotiaisiin tyttöihin. Omien sanojensa mukaan hän ei kuitenkaan ole koskaan koskenut lapseen sopimattomasti.