Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Lap­sel­la on oikeus tur­val­li­seen kas­vu­ym­pä­ris­töön ja kou­lu­tuk­seen

Lapsen oikeuksien päivänä on hyvä hetki korostaa, että jokainen lapsi ansaitsee turvallisen kasvuympäristön. Ensisijainen kasvatusvastuu on vanhemmilla. Koulun tärkeä tehtävä on tukea vanhempia kasvatustehtävässä.

Kouluterveyskyselyn mukaan suurin osa suomalaisista lapsista ja nuorista voi hyvin. Kuitenkin yhä useampi lapsi ja nuori kärsii yksinäisyydestä tai mielenterveyden ongelmista. Yhteiskunnallinen eriytyminen ja ylisukupolvinen huono-osaisuus varjostavat lasten ja nuorten arkea ja turvallista kasvua.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan vanhemmilla on oikeus saada tukea, ohjausta ja neuvontaa lapsensa huolenpitoon ja kasvatukseen. Vanhempia ei saa jättää yksin. Vanhemmuuden tuesta ja perheiden palveluista on huolehdittava ja niihin taattava riittävät resurssit.

"Koulun ja kodin välinen toimiva yhteistyö ja vuoropuhelu on tärkeää."

Opettajat kohtaavat työssään jokaisen suomalaisen lapsen. Lasten yhdenvertaisen oppimisen varmistamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen tarvittavien resurssien puuttuminen näkyy koulujen arjessa. Opettajapula uhkaa yhä laajemmin, ja ilman kelpoisia opettajia opetuksen laatua ei voida taata. Oppilas- ja opiskeluhuollon siirryttyä hyvinvointialueille lasten ja nuorten on yhä vaikeampi saada riittävää ja oikea-aikaista apua ja tukea kuraattorilta tai koulupsykologilta.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus takaa lapselle oikeuden koulutukseen. Jotta jokainen lapsi saisi yhdenvertaiset edellytykset oppia, valtion ja kuntien on panostettava koulutukseen ja yhdenvertaisiin oppimisen edellytyksiin. Opetuksen laatu voidaan varmistaa sillä, että Suomessa on riittävästi kelpoisia opettajia ja ryhmäkoot ovat riittävän pieniä. Kun koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten resurssit ovat kunnossa, opettajalla on aikaa kohdata jokainen oppilas.

Koulun ja kodin välinen toimiva yhteistyö ja vuoropuhelu on tärkeää. Suomi on pieni maa, jossa demografinen kehitys haastaa tulevaisuuden talouskasvun ja työllisten määrän. Meillä ole varaa antaa yhdenkään nuoren syrjäytyä. Laskeva väestökehitys korostaa entisestään sitä, että lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä yhdenvertaiseen ja laadukkaaseen opetukseen on panostettava.

Saija Ohtonen-Jones

toiminnanjohtaja

Vanhempainliitto

Katarina Murto

puheenjohtaja

Opetusalan ammattijärjestö OAJ