Liikenne: Jos Oulun Poik­ki­maan­tie pää­te­tään uu­dis­taa, töihin pääs­tään no­peas­ti

Taiteiden yö: Kahden in­to­hi­moi­sen tai­de­har­ras­ta­jan unelma täyttyy Tai­tei­den yönä, kun Gal­le­ria 33 avaa ovensa

Läm­sän­jär­vel­lä ila­koi­daan käyt­tö­kiel­los­ta huo­li­mat­ta – "Tällä het­kel­lä ei ole syytä olet­taa, että vedessä olisi laatua hei­ken­tä­viä bak­tee­re­ja"

Oulun kaupunki tiedottaa vain käytössä olevien virallisten rantojen uimavesinäytteiden tuloksista.

Oulu
Lämsänjärven uimaranta on suosittu etenkin lapsiperheiden keskuudessa.
Lämsänjärven uimaranta on suosittu etenkin lapsiperheiden keskuudessa.
Kuva: Pekka Kallasaari

Lämsänjärven uimarannalla on käynyt hellepäivinä vilkkaasti uimareita siitä huolimatta, että ranta on virallisesti poissa käytöstä.

Oulun kaupungin päätös pitää uimaranta suljettuna on kummastuttanut kaupunkilaisia, koska olosuhteet uimiselle ovat silmämääräisesti katsottuna hyvät.

– Uimaranta ei ole toistaiseksi käytössä, koska vedenpinta on liian korkealla, eikä rannalla ole turvallista uida muun muassa veden alla olevien kivien ja kantojen vuoksi. Myös terveydensuojeluviranomaisen edellyttämää uimarannan varustusta on veden alla, Oulun kaupungin ympäristöterveyspäällikkö Outi Tammilehto kertoo.

Tällaisia terveydensuojeluviranomaisen edellyttämiä varusteita ovat muun muassa pukusuojat, ja sellaiselle ulottuu Lämsänjärvellä juuri ja juuri tällä hetkellä vesi. Veden alla se ei kuitenkaan enää ole.

Tammilehto kertoo, että uimista ei suositella, mutta rannan tilannetta seurataan, ja asiasta tiedotetaan liikuntapalveluiden sivuilla ja rannan ilmoitustaululla, jos tilanne kesän aikana muuttuu.

Veden laatua seurataan

Oulun kaupunki ei ole tänä kesänä uimavesinäytteiden tuloksista ilmoittaessaan tiedottanut lainkaan Lämsänjärven uimaveden laadusta.

Tammilehdon mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei veden laatua seurattaisi.

– Lämsänjärven vettä on tutkittu, eikä tällä hetkellä ole syytä olettaa, että vedessä olisi laatua heikentäviä bakteereja. Järveä seurataan ja päätökset mahdollisesta näytteenotosta tehdään harkinnan mukaan. Uimavesitiedotteissa tiedotetaan kuitenkin vain käytössä olevista virallisista rannoista.

Tammilehdon mukaan korkea vedenpinta voi joissain tapauksissa vaikuttaa myös vedenlaatuun.

Luokittelu uimakauden päätyttyä

Lämsänjärven vedenpinnan vaihtelu on tuttua aiemmilta vuosilta. Esimerkiksi 2000-luvulla alueen asukkaita huolestutti järven vedenpinnan aleneminen.

Syitä etsittiin muun muassa järven lähistöllä tehdyistä tietöistä.

Järven pintaa yritettiin jopa nostaa kesällä 2011 lisäämällä järveen 3 500 kuutiota vesijohtovettä.

Oulun yliopistossa vuonna 2012 tehdyn diplomityön mukaan 2000-luvun alun vähäsateiset vuodet aiheuttivat useita vuosia kestäneen tilanteen, jossa pohjavesi pysyi alhaalla ja järvestä tapahtuva suotautuminen suurena.

Vähäsateisten kesien aikana myös haihdunta on poistanut tavallista enemmän vettä.

Yleisesti ottaen Lämsänjärvi on kuitenkin ollut viime vuosina hyvässä kunnossa.

– Lämsänjärven uimaranta on ollut viimeisimmässä EU-uimarantaluokittelussa laatuluokaltaan erinomainen. Luokittelu tehdään vuosittain uimakauden päätyttyä, Tammilehto kertoo.