Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Tilaajille

Lähiön kes­kel­le veis­tos­puis­to ja yh­tei­set tilat tai­teel­li­sel­le toi­min­nal­le – Kai­jon­har­juun suun­ni­tel­laan uutta asuin­aluet­ta tiheään met­sik­köön

Kaijonharjun Nyyrikinpuistosta aiotaan kehittää vajaan 500 ihmisen kerrostalovaltainen uusi asuinalue.

Nyyrikinpuisto on Kaitoväylän ja Kuivasjärven välissä oleva tällä hetkellä aidalla rajattu metsäalue.
Nyyrikinpuisto on Kaitoväylän ja Kuivasjärven välissä oleva tällä hetkellä aidalla rajattu metsäalue.
Kuva: Pekka Peura

Kaijonharjun Nyyrikinpuiston alue ollaan muuttamassa asumisen korttelialueeksi, johon rakennetaan noin 300 asuntoa vajaalle 500 ihmiselle. Tällä hetkellä alueella on yksi asuinkäytössä oleva omakotitalo, jonka katsotaan olevan käyttöikänsä päässä.

Nyyrikinpuisto on Kaitoväylän ja Kuivasjärven välissä oleva tällä hetkellä aidalla rajattu metsäalue. Kuivasjärven rantaan jätetään luonnonmukainen puistoalue, jonka läpi Kuivasjärven ympäri kiertävä virkistysreitti on tarkoitus yhdistää.