Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Tilaajille

Ky­syim­me: Ovatko ter­vey­den­huol­to­alan työn­te­ki­jöi­den lää­ke­var­kau­det li­sään­ty­neet? "Suurin osa val­von­ta­lau­ta­kun­taan ete­ne­vis­tä ta­pauk­sis­ta koskee päih­deon­gel­maa"

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnassa käsiteltävistä tapauksista suurin osa liittyy päihdeongelmiin. Osaan tapauksista liittyy lääkkeiden varastaminen työpaikalta.

Lääkkeiden käyttöä seurataan terveydenhuollon yksiköissä tarkkaan. Omavalvonnan lisäksi valvontaa tekevät aluehallintovirastot ja Valvira.
Lääkkeiden käyttöä seurataan terveydenhuollon yksiköissä tarkkaan. Omavalvonnan lisäksi valvontaa tekevät aluehallintovirastot ja Valvira.
Kuva: Tiina Wallin

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnassa käsiteltävistä tapauksista suurin osa liittyy päihdeongelmiin. Osaan tapauksista liittyy lääkkeiden varastaminen työpaikalta.

Lievä epäasiallinen toiminta voidaan selvittää työpaikoilla. Valvontalautakuntaan etenevissä vakavissa tapauksissa päihdeongelmaisen tai lääkkeitä varastaneen ammatinharjoittamisoikeutta voidaan rajoittaa esimerkiksi niin, ettei hän saa käsitellä työssään lääkkeitä. Äärimmäinen keino on poistaa ammattioikeudet kokonaan.