Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Lääkevarkaudet
Kysyimme: Ovatko terveydenhuoltoalan työntekijöiden lääkevarkaudet lisääntyneet? "Suurin osa valvontalautakuntaan etenevistä tapauksista koskee päihdeongelmaa"

Ky­syim­me: Ovatko ter­vey­den­huol­to­alan työn­te­ki­jöi­den lää­ke­var­kau­det li­sään­ty­neet? "Suurin osa val­von­ta­lau­ta­kun­taan ete­ne­vis­tä ta­pauk­sis­ta koskee päih­deon­gel­maa"

04.02.2021 19:00
Tilaajille