Tilaajille

Ky­syim­me, onko ko­ro­na­tes­ti fluns­sa­oi­rei­sel­le lap­sel­le vält­tä­mät­tö­myys vai pa­hoin­pi­te­lyä – Oulun ter­veys­joh­ta­ja: "Emme voi jättää vä­hä­oi­rei­sia­kaan tes­taa­mat­ta"

Ohjeiden tulkinnanvaraisuus herättää hämmennystä. Lieväoireisten lasten testausta arvostellaankin, mutta Oulu jatkaa THL:n suositusten mukaisella linjalla.

-
Kuva: Jussi Leinonen

THL:n ohjeen mukaan lieväoireinenkin lapsi ”tulee herkästi viedä” koronavirustestiin. Toisaalta ohjeistetaan, ettei flunssakierteistä lasta tarvitse testata toistuvasti, jos oireet pysyvät samankaltaisina.

Lääkärikunnasta kuuluu myös mielipiteitä, joiden mukaan toistuva koronanäytteen otto lapselta voi jopa täyttää pahoinpitelyn tunnusmerkit (HS 24.8.) Koronavirustaudin erottaminen muista infektioista on mahdotonta ilman testausta. Syksyisin kaikkien hengitystieinfektioiden määrä lisääntyy.