Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kyllä pie­nis­sä­kin ky­lä­kou­luis­sa on hyviä lii­kun­ta­ti­lo­ja

Kalevassa oli kirjoitus (19.9.) koululiikuntapaikkojen riittämättömyydestä. Lasten ja nuorten liikunta kaikissa muodoissa on ensiarvoisen tärkeää.

Huomioni kiinnittyi kirjoituksessa väittämään, etteivät vanhat historialliset koulurakennukset vastaa nykypäivän tarpeita. Rohkenen olla eri mieltä ja toivoisinkin, että päättäjät kävisivät tutustumassa pieniin kyläkouluihin. Hyvänä esimerkkinä on Pikkaralan koulu. Kaikenlaiseen liikuntaan tilat ovat tarpeita vastaavat.