Säästötoimet: Mitä ti­loil­le käy, kun il­mas­toin­ti sul­je­taan yöksi? Ky­syim­me oleel­li­sia ky­sy­myk­siä Oulun sääs­tö­toi­mis­ta

Kalakauppa: Nor­ja­lai­nen lohi ei ole niin kal­lis­ta kuin ihmiset ku­vit­te­le­vat

Taide: Elisa Her­net­kos­ken Vul­va-sar­ja syntyi van­hois­ta pos­ti­mer­keis­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tilaajille

Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kuk­sen eläimet saivat hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­sel­lä li­sä­ai­kaa – toi­mi­tus­joh­ta­ja Pasi Jäntti: "Luo­tam­me oi­keus­lai­tok­seen"

Eläintarhaluvan perumisen täytäntöönpano keskeytetään, varsinainen päätös asiasta tulee vasta kuukausien päästä. Suurin osa karhuista on jo talviunilla.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston syyskuisen päätöksen mukaan Kuusamon Suurpetokeskuksen eläimet olisi tullut sijoittaa uudelleen tai lopettaa lokakuun loppuun mennessä. Arkistokuva.
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston syyskuisen päätöksen mukaan Kuusamon Suurpetokeskuksen eläimet olisi tullut sijoittaa uudelleen tai lopettaa lokakuun loppuun mennessä. Arkistokuva.
Kuva: Heikki Ketola

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päättänyt kieltää Kuusamon Suurpetokeskuksen eläintarhaluvan peruuttamista koskevan päätöksen täytäntöönpanon.

Näin ollen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (avi) päätöstä suurpetokeskusten eläintarhaluvan lakkauttamisesta ja eläinten sijoittamisesta toisiin eläintarhoihin ei voida toteuttaa ennen varsinaisen eläintarhalupa-asian käsittelyä. Avin syyskuussa tekemän päätöksen mukaan keskuksen eläimille olisi tullut löytää uusi sijoituspaikka tai lopettaa lokakuun loppuun mennessä.

– Asiassa esitetty selvitys huomioon ottaen eläinsuojelullisten syiden ei voida katsoa asian käsittelyn tässä vaiheessa vaativan valituksenalaisen päätöksen välitöntä täytäntöönpanoa, hallinto-oikeus katsoo välipäätöksessään.

Hallinto-oikeus antaa erikseen ratkaisun keskuksen jättämään valitukseen. Hallinto-oikeus arvioi aiemmin Kalevalle, että valituksen käsittely voi kestää kuukausien ajan.

Kuusamon Suurpetokeskus jätti lokakuussa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valituksen päätöksestä. Samalla se jätti hakemuksen päätöksen täytäntöönpanon kieltämiseksi. Täytäntöönpanon kieltäminen tarkoittaa, ettei eläimiä tarvitse lopettaa tai siirtää lokakuun aikana.

Hallinto-oikeus pyysi asiasta lausunnon eläintarhaluvan peruneelta Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta.

Jatka lukemista vain _eurolla_

Tutustu kuukauden ajan, voit peruuttaa milloin vain.