Pääkirjoitus
Tilaajille

Kustannusten oltava kestäviä – Oulun tavoittelemat säästöt kertyvät useista puroista

Kuntataloudessa joudutaan Oulussa etsimään säästöjä monesta lähteestä, vaikka veroprosentti on nousemassa. Pitemmän päälle ja heikentyneessä suhdanteessa työvoimakustannukset eivät kuntasektorilla voi olla yksityistä puolta korkeammat.

Oulussa on ilmoitettu yhteistoimintaneuvotteluista, joissa selvitetään niin ateria- ja puhtauspalvelujen kuin osan ict-palvelujen ulkoistamismahdollisuuksia ja niistä saatavia säästöjä. Ulkoistamiset koskettaisivat toteutuessaan satoja työntekijiöitä. Ensi vuonna on luvassa veroprosentin korotus, mutta sen lisäksi tarvitaan rakenteellisia säästöjä.
Oulussa on ilmoitettu yhteistoimintaneuvotteluista, joissa selvitetään niin ateria- ja puhtauspalvelujen kuin osan ict-palvelujen ulkoistamismahdollisuuksia ja niistä saatavia säästöjä. Ulkoistamiset koskettaisivat toteutuessaan satoja työntekijiöitä. Ensi vuonna on luvassa veroprosentin korotus, mutta sen lisäksi tarvitaan rakenteellisia säästöjä.
Kuva: Susanna Eksymä

Kuntatalouden ongelmat jatkuvat koronan kurjistamissa olosuhteissa. Muutosohjelman mukaisesti Oulussa etsitään säästöjä, joilla taloutta voidaan tasapainottaa. Hallintokunnissa ja liikelaitoksissa perataan säästöjä, jälleen kerran, monelta suunnalta.

Äskettäin saatiin ilmoitus ulkoistuksiin tähtäävistä yhteistoimintaneuvotteluista ateria- ja puhtauspalveluissa sekä ict-palveluissa. Säästölistalla on myös Sanginsuun, Pikkaralan ja Keiskan koulujen lakkautukset. Vanhuspalveluihin on esitetty säästöjä ja Oulunsalon hammashoitola päätettiin äskettäin lopettaa.

Ateria- ja puhtauspalveluiden noin kolmensadan hengen ulkoistuksen on laskettu tuovan kaupungille 2,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Kustannussäästöt syntyvät kaupungin mukaan siitä, että yksityisillä toimijoilla työvoimakustannukset, vuosilomat ja eläkevakuutusmaksut olisivat hieman keveämmät. Yksityisellä puolella myös työntekijäkohtainen mitoitus olisi tiukempi kuin kaupungilla (Kaleva 2.9.).

Digi-puolella yt-menettely koskee kaikkiaan sataa työntekijää, joista osa siirtyisi uuden työnantajan palvelukseen. Säästöiksi arvioidaan noin 1–2 miljoonaa euroa.

Julkisten hyvinvointialojen alojen liitto samoin kuin Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto ovat ehtineet jyrähtää ja syyttää Oulua työehtoshoppailusta.

Kaupunginhallitus päätti kesäkuussa, että ensi vuoden talousarvio suunnitellaan korotetun 21 veroprosentin pohjalta sen jälkeen, kun kaupunginhallitus perui kaupunginjohtajan esityksen koko henkilöstöä koskevista lomautuksista.

Edessä oleva veroprosentin korotus on vaivoin nieltävä rohto. Veronkorotus ei kuitenkaan riitä menojen kattamiseen vaan tarvitaan myös muita toimia. Säästöraamien mukaisesti henkilöstömenoja joudutaan leikkaamaan toimintojen uudelleenjärjestämisen ja yhteistoimintamenettelyjen kautta.

Leikkaukset eivät koskaan ole helppoja, mutta ovat kokonaisuuden kannalta välttämättömiä. Tavoitellut säästöt kerätään lukuisista puroista. Myös investointeja on tarkoitus katsoa entistä tiukemmalla seulalla.

Kunnat saavat tulonsa verotuksesta, taksoista, palvelumaksuista ja valtionosuuksista. Koronatilanne uhkaa heikentää näitä tulovirtoja. Kunnat toivovat valtiolta korvausta koronasta aiheutuneiden menetysten hoitamiseen.

Esillä on ollut yhteisöveron jako-osuuden korotuksen jatko ja valtionosuuksia rasittavan laskennallisen kiky-vähennyksen poisto.

Kun rahat eivät riitä, kunnat joutuvat säästämään, tehostamaan toimintoja ja miettimään asioita uudella tavalla. Selvää on se, että kuntapuolella ei voida loputtomiin ylläpitää korkeampaa kustannusrakennetta kuin yksityisellä sektorilla. Se johtaa väistämättä ulkoistuksiin ja vuokratyövoiman käyttöön.

Toimintojen mahdollinen osittainen ulkoistaminen Oulussa ei automaattisesti merkitse sitä, että palvelut heikkenisivät. Jos niin kävisi, on asiaan palattava.