Kolumni
Tilaajille

Kun­ta­vaa­le­ja kohti – ter­veys­tur­val­li­nen ete­ne­mi­nen vaatii meiltä kai­kil­ta vas­tuul­lis­ta toi­min­taa edel­leen

"Koulukiusaamisen karsimiseksi SDP ehdottaa kaikkiin kuntiin kiusaamisen vastaisen ohjelman tekemistä."

Kuntavaaleja siirrettiin koronaepidemian takia huhtikuulta kesäkuulle. Päätös oli oikea ja tarpeellinen. Päätöksenteon aikaan koronatartuntojen määrä oli kasvussa, ja rokotukset olivat vasta alkuvaiheessa. Nyt tartuntojen määrä näyttäisi menevän alaspäin ja rokotuksen ovat saaneet jo yli miljoona suomalaista. Tilannekuva on paljon parempi kuin kuukausi taaksepäin arvioitiin.

Kesäkuuhun mennessä rokotuksen saaneiden määrä nousee ja oletus on myös tartuntamäärien laskusta edelleen. Näin pystytään turvaamaan äänestäjien kuin myös vaalitoimitsijoiden terveysturvallisuus. Tilanteen hyvä terveysturvallinen eteneminen vaatii meiltä kaikilta vastuullista toimintaa edelleen.