Vaalitentti: Kalevan vaa­li­ten­tin kuu­sik­ko pääsee tänään pu­reu­tu­maan poh­joi­seen – "Ei niitä asioita nosta kukaan muu esille, jos me emme tee sitä"

Pääkirjoitus: Puo­luei­den näy­tet­tä­vä kort­tin­sa – leik­kaus­koh­teet ker­rot­ta­va tar­kem­min

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kult­tuu­ri­bud­je­tit kuntoon – tai­teel­la ja kult­tuu­ril­la on suuri vai­ku­tus ih­mis­ten hy­vin­voin­tiin

Taiteen ja kulttuurin rahoitukseen on liittynyt oikeutettua kiinnostusta koronapandemian jälkimainingeissa. Pandemia paljasti yhteiskuntamme kyvyttömyyden tunnistaa taide- ja kulttuurikentän merkityksellisyyden yhteiskunnassamme. Sen lisäksi että taiteella ja kulttuurilla on kiistämättömän suuret vaikutukset ihmisten hyvinvointiin, muodostavat ne myös merkittävän elinkeinon.

Kulttuuri- ja tapahtuma-ala ansaitsee arvostuksemme, mutta sen rinnalle tarvitsemme konkreettisia tekoja.

Tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät