Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kuka kuulee ke­hi­tys­vam­mais­ta?

Meitä allekirjoittaneita kuntavaaliehdokkaita yhdistää kehitysvammaisen lapsen äitiys. Kehitysvammaisten ihmisten oikeudenmukainen kohtelu ja heidän etujensa ajaminen on tuonut meidät yhteen puoluerajoista välittämättä.

Haluamme korostaa toiminnassamme ja päätöksissämme jokaisen kuntalaisen yhdenvertaisuutta ja kuulluksi tulemista. Arvojemme lisäksi meitä velvoittaa tähän yhteiskunnan eri lait perustuslaista lähtien.