Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Tilaajille

Kuka keksi tar­tun­ta­tau­din? Tarinan mukaan parin kan­san­edus­ta­jan ak­tii­vi­suus johti "hyvin laa­jal­le le­vin­neen vaa­ral­li­sen tar­tun­ta­tau­din" li­sää­mi­seen val­mius­la­kiin

Kuka tai keitä he olivat? Kenelle kunnia kuuluu? Vastauksen etsiminen oli yllättävän vaikeaa. Kukaan ei tuntunut nähneen eikä kuulleen mitään.

Kenen tai keiden ansiosta valmiuslain poikkeustilamääritelmiä täydennettiin 10-15 vuotta sitten vaarallisella tartuntataudilla? Totuus tai ainakin osatotuus valkeni kuin salaisista kansioista.
Kenen tai keiden ansiosta valmiuslain poikkeustilamääritelmiä täydennettiin 10-15 vuotta sitten vaarallisella tartuntataudilla? Totuus tai ainakin osatotuus valkeni kuin salaisista kansioista.
Kuva: Heikki Westergård

Toimittajat käyvät aika-ajoin taustakeskusteluja poliittisten vaikuttajien kanssa.

Eräässä sellaisessa nousi heinäkuun alkupuolella esille valmiuslaki, se, jonka Suomen hallitus ilmoitti 17. maaliskuuta ottavansa käyttöön koronaviruspandemian hillitsemiseksi. Eduskunnan seuraavana päivänä hyväksymän toimenpiteen voimalla muun muassa rajat pantiin kiinni, koulut suljettiin koulunkäynniltä ja julkiset kokoontumiset rajoitettiin. Osin samoja keinoja mahdollisti tosin myös tartuntatautilaki.