Krematorio: Oulun vai­na­jat kul­je­te­taan tuh­kat­ta­vak­si viiteen eri kau­pun­kiin koko kesän ajan

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Luitko jo tämän: Ju­na­lip­pu voi maksaa mo­nin­ker­tai­sen hinnan, jos matkan varaa viime tin­gas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kor­vaa­va ra­ken­ta­mi­nen köyh­dyt­tää Kuu­si­luo­don ilmettä – Oulun kaa­voit­ta­jan käy­tän­nön toimien ja tee­ma­yleis­kaa­van lin­jaus­ten välillä ris­ti­rii­ta

Helmikuun valtuuston kokouksessa päätetään Kuusiluodon maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön (MRKY) korttelissa sijaitsevan ja yleiskaavassa sekä maakuntakaavassa suojelukohteeksi merkityn kauppaoppilaitoksen purkamisesta. Vastuullisena päättäjänä en voi kannattaa asemakaavan muutosehdotusta ja toivon kaikilta päättäjiltä vastuunkantoa.

Pohjois-Pohjanmaan museon mukaan kauppaoppilaitos yhdessä viereisen Suomalaisen Yhteiskoulun lukion kanssa toimivat porttina kaupungin keskustan ja Kuusiluodon pientaloalueen sekä Hollihaan puistoalueen välissä. Molemmat koulut on arvotettu maakunnallisesti arvokkaiksi kulttuuriperinnön kohteiksi, joilla on sekä rakennushistoriallista että maisemallista arvoa.

Muutosehdotuksessa nykyistä korkeampi rakennushahmo tulisi muuttamaan merkittävästi maisemakuvaa rantaviivan sekä meren/suiston suunnasta katsottuna. Korvaava rakentaminen väistämättä köyhdyttää Kuusiluodon kerroksellista ja arkkitehtonisesti hillittyä ilmettä sekä alueen orientoitumista.

Korttelin rannan puolella olevasta Kuusiluodon puistosta lohkaistaan myös osa tontin hyväksi.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.